Slik tenker en optimist

Jeg samler på fine steiner.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Hver gang jeg faller,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tar jeg med meg en ned.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Det skal bli…