Prestekragen

“Elsker, elsker ikke,” – “prest, prost, enkemann, fattigmann”. Hvilke regler fremsa du som barn når…